Artur Nilsson

Docent i psykologi


Hem     Publikationer     Material     Media     Blogg     English


Fil. Dr. från Lunds universitet. Lektor i vetenskapsteori, kvantitativ metod för psykologi och personlighet vid Linköpings Universitet. Före detta Fulbright-stipendiat vid New York University.

Jag är personlighetsforskare. Jag studerar den personliga världsbilden, som jag ser som en otroligt viktig men ofta förbisedd aspekt av en individs personlighet. Jag fokuserar särskilt på att förstå mig på grundläggande övertygelser om världen, moraluppfattningar och politiska åskådningar. Jag är även mycket intresserad av vetenskapsteori, filosofiska frågor inom psykologin, forskningsmetodologi och att sprida vetenskapligt tänkande.

Google Scholar ResearchGate Open Science Framework Twitter Linköpings universitet E-mail

© Artur Nilsson 2021