Artur Nilsson

Docent i psykologi


Hem     Publikationer     Material     Media     Blogg     English


Fil. Dr. från Lunds universitet. Lektor i vetenskapsteori, kvantitativ metod för psykologi och personlighet vid Linköpings Universitet. På sabbatsår 2022-2023.

Jag är personlighetsforskare. Jag studerar den personliga världsbilden, som jag ser som en otroligt viktig men ofta förbisedd aspekt av en individs personlighet. Jag fokuserar särskilt på att förstå mig på grundläggande övertygelser om världen, moraluppfattningar och politiska åskådningar. Jag är även mycket intresserad av vetenskapsteori, filosofiska frågor inom psykologin, forskningsmetodologi och att sprida vetenskapligt tänkande.

Nyheter: Jag kommer inom kort att rekrytera en doktorand till ett longitudinellt projekt om mottaglighet för missvisande information, med fokus på tidiga prediktorer och banbrytande interventioner. Kvantitativt kunniga studenter uppmuntras att söka. Tjänsten innebär anställning med lön och goda villkor. Skicka ett e-mail om du är intresserad.
Google Scholar ResearchGate Open Science Framework Twitter Linköpings universitet E-mail

© Artur Nilsson 2023