Hem       Publikationer       Material       Blogg       English

Artur Nilsson

Fil. Dr., Docent, Psykologi


Jag forskarutbildades vid Lunds Universitet och New York University. Idag arbetar jag vid Linköpings Universitet och Kristianstad Högskola, och jag är även ansluten till JEDI-lab.

Jag är personlighetsforskare. Min forskning fokuserar särskilt på den personliga världsbilden, som jag ser som en viktig men försummad aspekt av en individs personlighet. Min forskning berör också angränsande teman inom exempelvis moralpsykologi, politisk psykologi och socialpsykologi. Jag är även mycket intresserad av vetenskapsteori, samt filosofiska och metodologiska frågor inom psykologin.


Artur Nilsson gör ett TED-talk i Lund

Mina andra sidor: Google Scholar, ResearchGate, Open Science Framework, Twitter

Kontakt: arturnilsson@gmail.com


Copyright © 2019