Hem     Publikationer     Material     Media     Blogg     EnglishMedia


Intervju från EJP-bloggen (European Journal of Personality):
"A conversation with Artur Nilsson"

Intervju från Conduct Science:
"The psychology of worldviews: How our cosmovision is integrated to our personality"

Artikel från PsyPost med en intervju:
"Swedish study: Bullshit receptivity is robustly linked to social conservatism — and support for the Green Party"

Blogginlägg på Character & Context (Society for Personality and Social Psychology):
"Receptivity to nonsense varies across the political spectrum"

Artikel av The Oxford Review som utnämner vår artikel till den forskningsartikel med bäst titel under 2018:
"And the best research paper title of 2018 was...."

Artikel av Studentlitteratur med en intervju:
"Teori och metod för alla" [Theory and method for everyone]

Artikel från Dagens Nyheter med en intervju:
"Vår längtan efter auktoriteter"

Artikel från ScienceNordic (översatt från norska) med en intervju:
"Worldviews shape personality"

Bilder från offentliga presentationer och prisutdelningar:Google Scholar ResearchGate Open Science Framework Twitter E-mail

© Artur Nilsson 2021