Hem       Publikationer       Material       Media       Blogg       English

Media


Intervju från EJP-bloggen (European Journal of Personality):
"A conversation with Artur Nilsson"

Intervju från Conduct Science:
"The psychology of worldviews: How our cosmovision is integrated to our personality"

Artikel från PsyPost med en intervju:
"Swedish study: Bullshit receptivity is robustly linked to social conservatism — and support for the Green Party"

Blogginlägg på Character & Context (Society for Personality and Social Psychology):
"Receptivity to nonsense varies across the political spectrum"

Artikel av Oxford Review som utnämner vår artikel till den forskningsartikel med bäst titel under 2018:
"And the best research paper title of 2018 was...."

Artikel av Studentlitteratur med en intervju:
"Teori och metod för alla"

Artikel från Dagens Nyheter med en intervju:
"Vår längtan efter auktoriteter"

Artikel från ScienceNordic (översatt från norska) med en intervju:
"Worldviews shape personality"

Bilder från en offentlig presentation och en prisceremoni:

TedX-talk in Lund 2015
Studentlitteratur award ceremony at Berns in Stockholm Studentlitteratur award ceremony at Berns in Stockholm